Vårt kontor søker 1 -2 advokater/advokatfullmektiger.

Kontoret har primært oppdrag innenfor sivilretten der næringsdrivende utgjør den største andelen
av våre klienter. 

Henvendelse om stillingene kan rettes til advokat Håkon Lie-Holt, tlf 47 61 47 63 eller advokat Oddgeir Lydersen, tlf 90 12 43 32.

Søknader sendes med CV, attester og eksamensvitnemål til post@advokatlydersen.no

Se også
Kontakt oss